top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin IB

30 เมษายน วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

วันคุ้มครองผู้บริโภค คือ ?

วันที่มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากพฤติกรรมที่ไม่ตรงไปตรงมาของผู้ประกอบการ หรือโฆษณาเชิญชวนแบบไม่เหมาะสม ทำให้ผู้บริโภคไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้องอย่างแท้จริง ทั้งคุณภาพสินค้าและราคา โดยมีสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้


วันคุ้มครองผู้บริโภค

1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งโฆษณา แสดงฉลาก คำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้ไม่หลงผิดซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ โดยความสมัครใจของผู้บริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม 3. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการธุรกิจ 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการธุรกิจ 5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายเมื่อผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิ บริษัทไอบี เอสเธติคส์ เลเซอร์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกละเมิดสิทธิ ผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ สามารถร้องทุกข์ออนไลน์ได้ที่ www.complaint.ocpb.go.th หรือทางแอพพลิเคชัน OCPB Connect สายด่วนโทร 1166 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02 - 002 - 3128

ID Line : @ibaesthetics (มี@) หรือ  http://bit.ly/Line-IBAesthetics

Instagram : @ibaestheticslaser

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


สินค้าคล้ายกัน

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือแพทย์ความงาม

Tel-company-.png
Product-&-services.png
marketing.png
line 2.png
bottom of page