บริษัท ไอบีเอสเธติคส์ เลเซอร์ จำกัด

The leader of innovation and beauty technology

เราเป็น

                      มากกว่าผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านความงามสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดคือการสร้างมาตรฐานเครื่องมือแพทย์พร้อมให้คำปรึกษาตรวจสอบความปลอดภัย สอบเทียบมาตรฐาน และ การบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ทางด้านความงามเพื่อรองรับการใช้งานภายใต้เกณฑ์มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ในระดับสากล

เราเป็น มากกว่าผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านความงามสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดคือการสร้างมาตรฐานเครื่องมือแพทย์พร้อมให้คำปรึกษาตรวจสอบความปลอดภัย สอบเทียบมาตรฐาน และ การบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ทางด้านความงามเพื่อรองรับการใช้งานภายใต้เกณฑ์มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ในระดับสากล

เราอยู่

           เบื้องหลังการสร้างมาตรฐาน ด้านเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล และคลินิกชั้นนำด้วยประสบการณ์ ด้านงานเครื่องมือแพทย์กว่า 18 ปี เราจึงมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในฐานะผู้ขับเคลื่อนมาตรฐานทางด้านเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำให้ผ่านเกณฑ์การรับรองในระดับสากลเราจึงมีความพร้อมทั้ง ความรู้ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตลอดจนหัวใจบริการ ที่คอยดูแลหลังการขาย ภายใต้แนวคิดหลักที่พร้อมมอบความพึงพอใจสูงสุด แก่ผู้ใช้บริการ

เราเป็น มากกว่าผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านความงามสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดคือการสร้างมาตรฐานเครื่องมือแพทย์พร้อมให้คำปรึกษาตรวจสอบความปลอดภัย สอบเทียบมาตรฐาน และ การบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ทางด้านความงามเพื่อรองรับการใช้งานภายใต้เกณฑ์มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ในระดับสากล

เราคือ

                ผู้ให้บริการนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีความงามด้วยมาตรฐานความเชี่ยวชาญระดับสูง

ㆍบริการให้คำปรึกษา โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ㆍบริการซ่อมบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ทางด้านความงามตามมาตรฐาน

ㆍบริการตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล

ㆍ บริการจัดหาเครื่องมือที่ตรงตามความต้องการ ได้มาตรฐานและทันสมัย ในราคาที่เหมาะสม

เราเป็น มากกว่าผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านความงามสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดคือการสร้างมาตรฐานเครื่องมือแพทย์พร้อมให้คำปรึกษาตรวจสอบความปลอดภัย สอบเทียบมาตรฐาน และ การบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ทางด้านความงามเพื่อรองรับการใช้งานภายใต้เกณฑ์มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ในระดับสากล

เราพร้อม

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์โดยตรงพร้อมให้คำปรึกษา แก้ปัญหา และช่วยเหลืออย่างมืออาชีพ

Doctor Consultant

Product Specialist

Engineer Consultant

Service Engineer

Marketing Consultant

สู่มาตรฐานงานบริการเต็มรูปแบบ

ศูนย์ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

ศูนย์ฝึกอบรม

และสัมนา

01

ศูนย์ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

02

ศูนย์สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์

03

ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์

04

ศูนย์ฝึกอบรม

และสัมนา

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือแพทย์ความงาม

501 [Converted]-04.png
501 [Converted]-03.png
501 [Converted]-02.png
501 [Converted]-01.png

IPL / Q-Switch Laser / Cryolipolysis / HIFU / Meso Gun / RF / ND-Yag Laser / Diode Laser / Cooling Machine / PDT / Oxygen Jet / Ultrasound / Fractional RF & Co2 / Electroporation / Microneedling Pen /

Aqua Cleanser / High intensity focused Electromagnetic