บริการด้านการซ่อมบำรุง (Repair Services)

บริษัท ไอบี เอสเธติคส์ เลเซอร์ จำกัด ดูแลทั้งบริการหลังการขายและให้บริการซ่อมเครื่องมือทางการแพทย์ด้านความงามทุกชนิด ซึ่งทางบริษัทสามารถให้บริการตรวจสอบและบริการซ่อมเครื่องมือแพทย์ได้ทุกยี่ห้อ ดูแลโดยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านเครื่องมือแพทย์

delivery1.png

รับเเจ้งข้อมูลรวดเร็วภาย

ใน 24 ชั่วโมง

delivery7.png

นัดหมายลงพื้นที่

ภายใน 48 ชั่วโมง

engineer1.png

ดำเนินงานให้บริการ
งานซ่อมบำรุง

ขั้นตอนงานบริการด้านการซ่อมบำรุง

  1. เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลจากลูกค้า ทีมวิศวกรจะดำเนินการติดต่อเพื่อนัดหมายเข้าตรวจสอบเครื่องมือภายใน 48 ชั่วโมงหรือตามความสะดวกของทางลูกค้า
     

  2. วิศวกรจะตรวจเช็คเครื่องมือเบื้องต้นตามอาการที่ทางลูกค้าแจ้งมา โดยตรวจเช็คความสมบูรณ์เครื่องมือภายนอก ความปลอดภัยด้านไฟฟ้าตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ IEC 62353 ตรวจสอบโหมดการทำงานของเครื่องมือว่ายังสามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่ เพื่อวิเคราะห์อาการในการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ต่อไป

ติดต่อสอบถามบริการงานซ่อมเครื่องมือแพทย์

501 [Converted]-03.png