วิชาวิศวกรรม

รวมรีวิวบริการ

ซ่อม connector

pico laser

ซ่อมได้

สถานะงานซ่อม : 

เทคโนโลยี  : 

ซ่อม connector เครื่อง Pico เพราะสายขาดจากสายพันกัน

Product-&-services.png
line 2.png

สนใจติดต่องานตรวจเช็ค และบำรุงรักษา