top of page

โครงการ “IB With You” 2021 ครั้งที่ 1

ไอบี พร้อมอยู่เคียงข้างเเละส่งมอบกำลังใจสู้ภัย COVID 19

                โครงการ “ IB With You ”  ครั้งที่ 1  ไอบีพร้อมอยู่เคียงข้างเเละส่งมอบกำลังใจ สู้ภัย COVID 19 

เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID 19 ที่ผ่านมา คลินิกเสริมความความหลายๆ แห่ง ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวตามประกาศกรุงเทพมหานคร เเละเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 เมื่อคลินิกต้องหยุดบริการชั่วคราวเเละไม่ได้มีการเปิดใช้เครื่องมือเเพทย์ความงามเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้เครื่องภายในคลินิกใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรได้

               บริษัท ไอบี เอสเธติคส์ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นนี้จึงได้จัดทำโครงการ “ IB With You”     ครั้งที่ 1 “ ไอบีพร้อมอยู่เคียงข้างเเละส่งมอบกำลังใจ สู้ภัย COVID 19 ” ขึ้นมา โดยพาทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจเช็คเครื่องภายในคลินิกให้ฟรี  ในช่วงที่คลินิกปิด ทั้งเครื่อง Laser IPL HIFEM HIFU Cryolipolysis RF เพื่อให้เครื่องภายในคลินิกพร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพก่อนที่คลินิกจะเปิดให้บริการตามปกติ

bottom of page